Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

insolent1
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viawredna wredna
insolent1
3022 0d90 390
- ,,Go away''
Reposted frompeper peper viawredna wredna
insolent1
 
Reposted fromdreamadream dreamadream viawredna wredna
insolent1

Reposted fromoopsiak oopsiak viacigarettelighter cigarettelighter
insolent1
Reposted fromdreamadream dreamadream viayoucanfly7 youcanfly7
insolent1
1013 7790 390
Reposted fromscorpix scorpix viawredna wredna
insolent1
Reposted fromweightless weightless viawredna wredna
insolent1
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viawredna wredna
insolent1
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viarunthistown2 runthistown2
insolent1
insolent1
insolent1
3619 3e12 390
Reposted fromawakened awakened viarunthistown2 runthistown2
insolent1
Tragedie chodzą stadami.
— insecure.
Reposted frominsecure insecure viaNataly Nataly
insolent1
3904 9dcf 390
Reposted frommoai moai viacigarettelighter cigarettelighter
insolent1
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viaasdfgh asdfgh
4831 6f0e 390
Reposted fromtwice twice viacigarettelighter cigarettelighter
insolent1
insolent1
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn "Pelikan. Opowieść z miasta"
Reposted fromtomowa tomowa viaNataly Nataly
insolent1
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl